دوپینگ ها

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Download Template Joomla 3.0 free theme.

فایل های مجموعه : درسنامه و کتابکارهای عربی

درسنامه و کتابکار عربی کنکور
سلام دانش آموزان عزیز و داوطلبان ارجمند کنکور، این درسنامه و کتاب کار عربی کنکور که الآن پیش رو دارید حاصل زحمات شبانه روزی و چندین ساله ی اینجانب است و سطر به سطر توسط اینجانب نوشته و تایپ شده است. قبل از مطالعه ی این درسنامه، چند روش و راهکاری عالی براتون دارم که اگر آن ها را به کار ببندید به سادگی می توانید در کمترین زمان و به سرعت به همه سوالات آزمون عربی 100٪ جواب درست دهید. این کتاب کار، حاوی نکاتی تازه و نایاب است که در سایر کتابهای آموزشی پیدا نمی شود لذا از دیدن آنها تعجب نکنید و در یادگیری آنها کاملا جدی باشید. ار آنجاییکه این کتاب کار به صورت درس به درس نوشته شده لذا ی توانید در حین مطالعه ی هر درس از این کتاب کار، همان درس را از کتاب درسی نیز مطالعه کنید تا نتیجه بهتری بگیرید. در این کتاب کار برای هر قاعده و نکته، دهها مثال تالیفی و ناب وجود دارد که همه ی آنها ترجمه و تجزیه و ترکیب شده اند.
نام فایلدرسنامه و کتابکار عربی کنکور
قیمت قیمت : 20000 تومان
11403 بازدید
درسنامه و کتابکار عربی 3
سلام دانش آموزان عزیز و داوطلبان ارجمند کنکور، این درسنامه و کتاب کار عربی 3 که الآن پیش رو دارید حاصل زحمات شبانه روزی و چندین ساله ی اینجانب است و سطر به سطر توسط اینجانب نوشته و تایپ شده است. قبل از مطالعه ی این درسنامه، چند روش و راهکاری عالی براتون دارم که اگر آن ها را به کار ببندید به سادگی می توانید در کمترین زمان و به سرعت به همه سوالات آزمون عربی 100٪ جواب درست دهید. این کتاب کار، حاوی نکاتی تازه و نایاب است که در سایر کتابهای آموزشی پیدا نمی شود لذا از دیدن آنها تعجب نکنید و در یادگیری آنها کاملا جدی باشید. ار آنجاییکه این کتاب کار به صورت درس به درس نوشته شده لذا ی توانید در حین مطالعه ی هر درس از این کتاب کار، همان درس را از کتاب درسی نیز مطالعه کنید تا نتیجه بهتری بگیرید. در این کتاب کار برای هر قاعده و نکته، دهها مثال تالیفی و ناب وجود دارد که همه ی آنها ترجمه و تجزیه و ترکیب شده اند.
نام فایلدرسنامه و کتابکار عربی 3
قیمت قیمت : 15000 تومان
9125 بازدید
درسنامه و کتابکار عربی 2
سلام دانش آموزان عزیز و داوطلبان ارجمند کنکور، این درسنامه و کتاب کار عربی 2 که الآن پیش رو دارید حاصل زحمات شبانه روزی و چندین ساله ی اینجانب است و سطر به سطر توسط اینجانب نوشته و تایپ شده است. قبل از مطالعه ی این درسنامه، چند روش و راهکاری عالی براتون دارم که اگر آن ها را به کار ببندید به سادگی می توانید در کمترین زمان و به سرعت به همه سوالات آزمون عربی 100٪ جواب درست دهید. این کتاب کار، حاوی نکاتی تازه و نایاب است که در سایر کتابهای آموزشی پیدا نمی شود لذا از دیدن آنها تعجب نکنید و در یادگیری آنها کاملا جدی باشید. ار آنجاییکه این کتاب کار به صورت درس به درس نوشته شده لذا ی توانید در حین مطالعه ی هر درس از این کتاب کار، همان درس را از کتاب درسی نیز مطالعه کنید تا نتیجه بهتری بگیرید. در این کتاب کار برای هر قاعده و نکته، دهها مثال تالیفی و ناب وجود دارد که همه ی آنها ترجمه و تجزیه و ترکیب شده اند.
نام فایلدرسنامه و کتابکار عربی 2
قیمت قیمت : 10000 تومان
7276 بازدید
تعداد قابل نماۜش 
شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی درسنامه های و جزوات دوپینگ ها